Errata in de eerste druk

Ondanks alle zorgvuldigheid zijn er toch fouten in het drukwerk geslopen.
Als u deze lijst eerder hebt bezocht kunt u ervoor kiezen alleen de fouten te zien die zijn gevonden sinds u voor het laatst deze pagina bezocht.

Gepubliceerd vanaf:       

1. Ernstige fouten:
Fouten waar de gebruiker direct last van (kan) hebben, advies om deze in ieder geval te corrigeren.

pagina: positie: fout: moet zijn:
schutbladbij Etoevoegen:ongedeeld blad       (zie uitleg)
34nr. 2eerste regelmoet verwijzen naar punt 3
34nr. 2tweede regeldikke stip voor de regel
64Vlottende wateranonkelDe bladen zijn zeer kort gesteeld en ..zeer kort gesteeld       (zie uitleg)
64Vlottende wateranonkeltoevoegen:De bladsteel is hoogstens even lang als de eerste vertakkingsleden.
64Penseelbladige waterranonkeltoevoegen:De bladsteel is veel langer dan de eerste vertakkingsleden.
71nr. 3zie groep Q-50zie groep Q-48
71nr. 7zie groep O-18zie groep O-17
79boven de sleutelstoevoegenN.B. Indien alle bladen tegenoverstaand of in kransen zie groep F (Zannichellia heeft soms deels tegenoverstaande bladen)
92nr. 6p 163 Rond sterrenkroosp 63
92nr. 7.ablad in het midden ..blad onder of in het midden .. (zie ook uitleg)
92nr. 7.btoevoegenblad met aflopende voet, meestal stompe top (zie ook uitleg)
92nr. 8p 198 Paarbladig fonteinkruidp 98
92nr. 8verwijzing naar Paarbladig fonteinkruidnaar nr. 40: (nieuw, zie uitwerking)
94nr. 25verwijzing naar 26naar 27     (zie uitleg)
94nr. 25eerste alternatiefkomma verwijderen
94nr. 25tweede alternatiefeerste 4 woorden ("tenminste een deel van") verwijderen, het woord "zittend" aan eind toevoegen     (zie uitleg)
94nr. 26niet geldig meerwordt vervangen door nr. 40: (zie uitleg)
94nr. 29eerste keuzeverwijzen naar nieuwe nr. 41: (zie uitleg)
95eindtoevoegennieuw nr. 40: zie uitwerking
1062e regel van onderGaaf vederkruidOngelijkbladig vederkruid (zie uitleg)
115nr. 32.atoevoegeneindcel smaller dan de cel er onder
115bij nr. 32.atekeninganders, zie uitleg
127nr. 11draden niet vertakt draden niet vertakt of hoogstens gevorkt       (zie uitleg)
182nr. 6[ga naar] 7[ga naar] 24
184nr. 24bovenste aar of(vrijwel) alle
[ga naar] 25[ga naar] 7
215foto onderTrekrusGeelgroene zegge (p. 200)      (zie uitleg)
237bijschrift fotoStijve waterweegbreeStijve moerasweegbree
245bijschrift fotoRonde zonnedauw (KvdV)Kleine zonnedauw (KvdV)     (zie uitleg)
245bijschrift tekening-Ronde zonnedauw
286nr. 36 (a)ongevlekt of met ringvormige vlekkenkenmerk van Rietorchis
286nr. 36 (b)weinig tot veel egale vlekkenkenmerk van Brede orchis
286nr. 36 (b)lip met dikwijls grote middenloblip met smallere middenlob     (zie uitleg)
292Rietorchisgrotere middenlob dan zijlobbensmallere middenlob     (zie uitleg)
292Rietorchisals de bladeren vlekken hebben ... dan zijn ze juist vaak ringvormig (lichter in het midden)
292Brede orchisringvormige vlekken op de bladenegale vlekken
323bijschrift fotoWatertorkruidWaterscheerling     (zie uitleg)
335foto bovenSchietwilgKatwilg     (zie uitleg)

2. Overige fouten:
U zult hier waarschijnlijk geen last van hebben in het gebruik.

pagina: positie: fout: moet zijn:
1regel 14Sylvia MeyerSilvia Meyer
5regel 28Handboek Natuurlijke OeversNatuurvriendelijke
31laatste regelschutbladenschutblad voorin
64Vlottende waterranonkel alleen in Limburg ook in de Tongelreep (stroomgebied Dommel) gevonden
101Lagarosiphon majortoevoegenSynoniemen: Elodea crispa, Egeria crispa; intussen verwilderd aangetroffen bij Emmen en bij Soest
121bijschriftGebogen Kransblad (PVe)Gebogen kransblad   
134Microcystis, zin 1is draadvormigheeft coccale kolonies      (zie uitleg)
149bijschriftMoerassikkelmos (KvdV)Moerassikkelmos (BvG)
217bijschriftSchorrenzoutgras (BvG)Schorrenzoutgras (RP)
240toevoegenbij moerashyacint(Snoekkruid)
299bijschriftBlaartrekkende boterbloemBlaartrekkende boterbloem (RP)
317foto onderPoelruitPoelruit met uitzonderlijk rode stengels     (zie uitleg)
337toevoegenverwijzing op pag 10 is weggevallenStegenga, H. en Mol, I. (1983) Flora van de Nederlandse zeewieren. KNNV, Hoogwoud.
344index(toevoegen)Holcus mollis 176
351index(toevoegen)Snoekkruid * 240
351indexStekelbiesbarenStekelbiesvaren
351index(toevoegen)Zachte witbol 176

Hebt u een fout gevonden of het vermoeden daarvan: mail ze door naar roelfpot@wxs.nl


bijgewerkt: 15 juni 2010