Ringonderzoek Watervegetatie 2017
 
Een ringonderzoek is een wezenlijk onderdeel van derdelijns kwaliteitsborging. Bij een ringonderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen de prestaties van verschillende instanties. Bij het ringonderzoek voor watervegetatie worden de prestaties van medewerkers van die verschillende instanties bij het maken van vegetatieopnamen in natte ecosystemen vergeleken.

Opzet

De deelnemers nemen onafhankelijk van elkaar dezelfde water- en oevervegetatie op in enkele verschillende watertypen. De resultaten worden vergeleken op waargenomen soortensamenstelling, abundantie per soort (percentage én Tansley-code), totale bedekking van groeivormen en KRW-beoordeling. Iedere deelnemer gebruikt zijn eigen protocol of werkwijze, maar de voorschriften in het Handboek Hydrobiologie zijn maatgevend voor wat van de deelnemers wordt verwacht. Onderlinge vergelijking vind plaats op basis van gemiddelde uitkomsten, eventueel gecorrigeerd naar het oordeel van de auditor. De resultaten worden geanonimiseerd, maar alle deelnemers krijgen wel inzicht in hun eigen scores en worden niet verplicht tot geheimhouding daarvan. Er wordt een verklaring van deelname en score uitgegeven die kan worden aangeboden voor certificering of accreditatie.

Datum en Locatie

Het veldwerk vind plaats op vrijdag 23 juni en dinsdag 27 juni (er zijn voldoende deelnemers aangemeld om beide dagen door te laten gaan).
De opnamelocaties worden later bekend gemaakt, maar liggen op een centrale plaats in Nederland.

Organisatie

Het ringonderzoek is een initiatief van de werkgroep macrofyten, een informeel platform van mensen die vegetatiekundig onderzoek doen voor waterbeheerders.
De organisatie is in handen van Roelf Pot, die ook als auditor optreedt.

Meer informatie

Uitgebreidere beschrijving van het ringonderzoek
Handboek Hydrobiologie: Stowa
Eerder ringonderzoek: rapport uit 2012

Deelnemers

In principe is de aanmelding gesloten, maar vraag naar de mogelijkheden om toch deel te nemen per email: roelfpot@wxs.nl